Image
Image
Image
Image

Advance

Electronic Training Center


เปิดอบรมวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน


โดย ศูนย์อบรมก่อตั้งและอำนวยการสอนโดย อาจารย์ฉัตรชัย ริบรวมทรัพย์ โดยมีเจตคติว่าต้องการ จะเปิดฝึกอบรมวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ที่สนใจในด้านนี้ เนื่องจากว่าในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยภาครัฐไม่สามารถนำงบประมาณ มาลงทุนพัฒนาคนทั้งระบบได้ จึงส่งผลให้บุคลากร ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ รวมถึงเจ้าของกิจการที่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรมและมีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสถานประกอบการและขาดความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านนี้จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดการระบบ และนักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น ระดับ ปวช. และปวส. หรือนักศึกษาที่จบป.ตรี ที่มีพื้นฐานการเรียนมาจากสายมัธยม (ม.6) นักศึกษาส่วนใหญ่จะขาดทักษะ ในการฝึกปฏิบัติทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการนำไปใช้งานจริง

โดยทุกหลักสูตรจะเน้นสอนด้านการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติจริงจึงทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และสามารถทำงานได้จริง   เมื่อจบการศึกษา ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงเป็นอีกทางเลือกทางหนึ่ง ที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ การฝึกงานปฏิบัติด้านไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพให้กับตนเอง

ตารางอบรมล่าสุด

06 ม.ค.
AD04 : หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

รุ่นที่ 16 เรียน วันเสาร์ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทางศูนย์อบรมจึงรับการสอนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น

  • 06 ม.ค. 2561 - 10 มี.ค. 2561
16 ต.ค.
AD02 : หลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

รุ่นที่ 19 เรียน วันจันทร์ , วันอังคาร และวันพุธ 3วันต่อสัปดาห์ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทางศูนย์อบรมจึงรับการสอนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อคอร์สเท่านั้น

  • 16 ต.ค. 2560 - 07 พ.ย. 2560
08 ต.ค.
AD01 : หลักสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รุ่นที่ 28 เรียน วันอาทิตย์ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทางศูนย์อบรมจึงรับการสอนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น

  • 08 ต.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
15 ก.ย.
AD01 : หลักสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รุ่นที่ 26 เรียน วันศุกร์ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทางศูนย์อบรมจึงรับการสอนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อคอร์สเท่านั้น

  • 15 ก.ย. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
11 ก.ย.
AD01 : หลักสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รุ่นที่ 27 เรียน วันจันทร์ , วันอังคาร และวันพุธ 3วันต่อสัปดาห์ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทางศูนย์อบรมจึงรับการสอนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อคอร์สเท่านั้น

  • 11 ก.ย. 2560 - 10 ต.ค. 2560
24 ส.ค.
AD03 : หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซี ( PLC )

รุ่นที่ 15 เรียน วันพฤหัสบดี เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทางศูนย์อบรมจึงรับการสอนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อคอร์สเท่านั้น

  • 24 ส.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
09 ส.ค.
AD03 : หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซี ( PLC )

รุ่นที่ 14 เรียน วันจันทร์ , วันอังคาร และวันพุธ 3วันต่อสัปดาห์ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทางศูนย์อบรมจึงรับการสอนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อคอร์สเท่านั้น

  • 09 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560
06 ส.ค.
AD03 : หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซี ( PLC )

รุ่นที่ 13 เรียน วันอาทิตย์ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทางศูนย์อบรมจึงรับการสอนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อคอร์สเท่านั้น

  • 06 ส.ค. 2560 - 01 ต.ค. 2560
17 ก.ค.
AD02 : หลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

รุ่นที่ 17 เรียน วันจันทร์ , วันอังคาร และวันพุธ 3วันต่อสัปดาห์ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพทางศูนย์อบรมจึงรับการสอนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อคอร์สเท่านั้น

  • 17 ก.ค. 2560 - 07 ส.ค. 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวรายเอียดคอร์สอบรม และทีมผู้สอน สนใจรสมัครอบรม
โทร 088 490 1332,089 816 4116


ติดต่อสอบ

ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบบรม

ภาพบรรยากาศการอบรม

บทความน่าสนใจ

18ก.พ.
PLC คือ อะไร

ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที

18ก.พ.
ส่วนประกอบของ PLC

ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

Programmable Logic Controller เครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ PLC : Programmable Logic Controller (มีต้นกำ เนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเครื่องควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถจะโปรแกรมได้ ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนวงจรรีเลย์ อันเนื่องมาจากความต้องการที่อยากจะได้เครื่องควบ คุมที่มีราคาถูกสามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย

24ม.ค.
สอนการบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 2

ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

สอนการบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 2

24ม.ค.
สอนการบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 1

ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

สอนการบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์อบรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Advance Electronic Training Center

22ม.ค.
สเต็ปเปอร์มอเตอร์

ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่นักอิเล็กทรอนิสก์รู้จักกันเป็นอย่างดีย่อมต้องมีชื่อของ มอเตอร์ อยู่ในสาระบบอย่างแน่นอน มอเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงคนทำหุ่นยนต์และกลไกเคลื่อนไหวก็คือ มอเตอร์ไฟตรงที่มีชุดเฟืองทดหรือบางทีเรียกชุดเฟืองขับมอเตอร์หรือมอเตอร์เกียร์บ็อก, เซอร์โวมอเตอร์ และสเต็ปเปอร์มอเตอร์

15ม.ค.
เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)

ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ของมัน (State) ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback control) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทํางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุมความเร็ว (Speed), ควบคุมแรงบิด (Torque), ควบคุมแรงตําแหน่ง (Position), ระยะทางในการเคลื่อนที่(หมุน) (Position Control) ของตัวมอเตอร์ได้ ซึ่งมอเตอร์ทั่วไปไม่สามารถควบคุมในลักษณะงานเบื้องต้นได้ โดยให้ผลลัพธ์ตามความต้องการที่มีความแม่นยําสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคอร์สอบรม และทีมผู้สอน สนใจสมัครอบรม

โทรเลย !!! 088 490 1332,089 816 4116

ติดต่อสอบถาม